Buffalo Lake , Mn

Tips | Comments | Ideas

Welke Maand Energietoeslag 2023?

Welke Maand Energietoeslag 2023
Eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. De gemeente mag deze energietoeslag pas geven als de wet hiervoor is aangepast.

 1. Dit betekent dat de energietoeslag 2023 pas in het tweede halfjaar van 2023 uitbetaald kan worden.
 2. Nu al een aanvullende energietoeslag van de gemeente De gemeente Oosterhout wil huishoudens met een laag inkomen nu al tegemoetkomen in de energiekosten.
 3. Daarom gaan wij een aanvullende energietoeslag van € 500 geven aan alle huishoudens die de energietoeslag in 2022 hebben ontvangen.

Deze aanvullende energietoeslag wordt automatisch uitbetaald. We proberen deze betaling uiterlijk eind maart te doen. U hoeft hiervoor dus niets te doen. Energietoeslag 2023 vanuit de rijksoverheid komt pas in de zomer In juli 2023 verwachten wij dat er meer duidelijkheid is over de energietoeslag 2023 en wie deze kan aanvragen.

Als er meer bekend is zetten wij een bericht hierover op onze website, op social media en in het Weekblad Oosterhout. Geen toeslag gehad maar toch geldzorgen? De huishoudens die in 2022 geen energietoeslag hebben ontvangen, vragen wij te wachten tot er meer bekend wordt in juli. Heeft u een laag inkomen en nu al geldzorgen? Neem dan contact op met ons hulpteam.

Hulp voor iedereen die in het nauw dreigt te komen Het hulpteam van de gemeente staat van maandag t/m donderdag klaar om jou te helpen. Het team kijkt samen met jou naar een passende oplossing en regelingen voor jou. Ook als je een zzp-er bent of ondernemer die privé in nood komt kun je de gemeente bellen.

 1. Bel naar de gemeente op tel.140162.
 2. Bel je voor 12 uur, dan word je dezelfde dag nog teruggebeld.
 3. Energie bespaar team Inwoners die in 2022 de energietoeslag hebben ontvangen, komen ook in aanmerking voor,
 4. Zij ontvangen een brief waarin zij kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de gratis klusbus of de witgoedregeling.

: Eenmalige energietoeslag 2023 voor huishoudens met een laag inkomen

Welke maand komt energietoeslag 2023?

Energietoeslag 2023: eind april eerste uitbetaling van 500 euro nieuws Welke Maand Energietoeslag 2023 Foto: Axelle B via Publicdomainpictures.net De eerste uitbetaling van de energietoeslag 2023 vindt eind volgende maand plaats. Het gaat om een bedrag van 500 euro. Voor de energietoeslag van dit jaar komt in juli nieuwe landelijke wetgeving. Gemeenten mogen nu nog niet het totaalbedrag van 1300 euro uitkeren.

Wél mogen ze nu al 500 euro van dit bedrag uitkeren aan inwoners die vorig jaar ook energietoeslag kregen. Wethouder Eelco Eikenaar: “Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag. Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.” De rest van de uitbetaling voor dit jaar kan rond de zomer worden aangevraagd.

Groningers die ook de energietoeslag van 2022 hebben ontvangen, krijgen eind april automatisch de 500 euro op hun rekening. Naar verwachting is in juli de nieuwe landelijke wetgeving voor de energietoeslag klaar. Dan weten gemeenten ook hoeveel geld inwoners met een laag inkomen krijgen.

Waarom nog geen energietoeslag ontvangen 2023?

Energietoeslag De energietoeslag over 2022 kunt u niet meer aanvragen. In 2023 komt er een nieuwe energietoeslag. Maar eerst moet de wet nog worden aangepast. Dit duurt langer dan verwacht. We verwachten dat dit na de zomer is. Waarschijnlijk is de energietoeslag in 2023 voor huishoudens met een inkomen tot en met 120% van het wettelijk sociaal minimum.

Uw situatie 120% van het wettelijk sociaal minimum (zonder toeslagen en vakantiegeld) netto
Alleenstaande of alleenstaande ouder tussen 21 jaar en AOW-leeftijd € 1.365
Gezin van 2 personen, allebei tussen 21 jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen € 1.950
Alleenstaande met AOW € 1.520
Echtpaar, één of allebei met AOW € 2.060

Wanneer meer bekend is over de energietoeslag 2023, leest u dat op deze pagina. Deze pagina is op 15 mei 2023 voor het laatst bijgewerkt. Welke Maand Energietoeslag 2023 Alle beetjes helpen. Foto: Arnoud Verhey. Is uw energierekening gestegen en komt u hierdoor nu in geldproblemen? Naast de energietoeslag is er nog meer hulp voor u.

Welke maand wordt energietoeslag uitbetaald?

Eind april eerste uitbetaling energietoeslag 2023 Eind april vindt de eerste uitbetaling van de energietoeslag voor 2023 plaats. Rechthebbenden krijgen dan een bedrag van 500 euro uitgekeerd.23 mrt.2023 10:26 Het energietoeslag voor 2023 bedraagt in totaal 1.300 euro.

Gemeenten mogen dit nu nog niet uitkeren, omdat er in juli 2023 nieuwe landelijke wetgeving komt. Wel mag er alvast 500 euro worden uitgekeerd aan inwoners die ook in 2022 in aanmerking kwamen voor de toeslag.Het college van de gemeente Groningen heeft besloten om aan deze groep de 500 euro eind april uit te keren.

Wethouder Eelco Eikenaar: “Inwoners ontvangen op deze manier op twee momenten een gedeelte van het bedrag. Deze spreiding kan helpend zijn bij de energiekosten die elke maand terugkomen.” De rest van de uitbetaling voor de energietoeslag 2023 kan rond de zomer worden aangevraagd.

Welke datum uitbetaling energietoeslag 2023 Maastricht?

Energietoeslag De energietoeslag voor 2022 was eerst 1.300 euro. Inwoners die deze energietoeslag automatisch kregen, kregen in december 2022 een extra toeslag van 500 euro, De energietoeslag voor 2022 was dan in totaal 1.800 euro. Inwoners die zelf energietoeslag over 2022 hebben aangevraagd en gekregen, krijgen de extra toeslag van 500 euro ook automatisch.

 • We streven ernaar om de betaling hiervan voor eind april 2023 af te ronden.
 • Voor inwoners van Gulpen-Wittem Gemeente Gulpen-Wittem had er eerder voor gekozen de extra 500 euro voorlopig nog niet uit te betalen.
 • Gezien de recente ontwikkelingen heeft het college van Gulpen-Wittem toch besloten gebruik te maken van de mogelijkheid om over 2022 de verhoging van 500 euro uit te betalen.

U hoeft hier niets voor te doen. U krijgt deze eind maart/ begin april 2023 automatisch op uw rekening gestort.

Is de energietoeslag 2023 uitbetaald?

Net als in 2022 geeft het Rijk de mogelijkheid aan gemeenten om in 2023 een energietoeslag te geven aan huishoudens met een laag inkomen. Gemeenten mogen de energietoeslag 2023 echter pas uitbetalen als de wet aangepast is door de Rijksoverheid. Eerder mogen gemeenten deze energietoeslag niet geven.

Kun je in 2023 ook energietoeslag aanvragen?

Energietoeslag in 2023 – Voor de energietoeslag 2023 is een nieuw wetsvoorstel voorbereid. Daar is voor gekozen om de toeslag te laten passen bij de inkomenssituatie van mensen in dit jaar. De doelgroep van de energietoeslag voor 2023 zal niet automatisch gelijk zijn aan die van 2022 omdat opnieuw naar de huidige inkomenssituatie wordt gekeken.

 • Het concept van het wetsvoorstel energietoeslag 2023 is in december 2022 voor advies aan de Raad van State aangeboden en gepubliceerd, met als verwachte ingangsdatum juni 2023.
 • Vanwege enkele gerechtelijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State, kijkt SZW nu opnieuw naar het wetsvoorstel voor 2023.

Deze omstandigheden hebben ertoe geleid dat de eerder verwachte ingangsdatum niet zal worden gehaald. Na behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer en de inwerkingtreding van de wet, kan de energietoeslag worden aangevraagd en uitgekeerd.

Het is aan de Kamers om te bepalen wanneer zij het wetsvoorstel behandelen. De gemeenten hebben wel de mogelijkheid om al 500 euro van de energietoeslag van 2023 bij de toeslag van 2022 te voegen. Hiermee kan en kon de eerste periode van 2023 overbrugd worden. Sinds januari 2023 zijn verschillende koopkrachtmaatregelen van kracht.

De financiële armslag van huishoudens met een laag inkomen is daarmee groter dan in 2022. De middelen voor 2023 kunnen daarom worden uitgekeerd in de tweede helft van het jaar. Het meer gespreid uitkeren, heeft als voordeel dat mensen de toeslag ontvangen wanneer die nodig is.

Welke datum energietoeslag Den Haag 2023?

50.000 Haagse huishoudens ontvangen energietoeslag 20 januari, 14:02 • 1 minuut leestijd Foto ter illustratie: Julian Hochgesang (Unsplash) DEN HAAG – Zo’n 50.000 Haagse huishoudens hebben energietoeslag ontvangen. Daarmee heeft de gemeente 99 procent van de gerechtigden bereikt. ‘Ik ben trots op een dergelijk hoog bereik. Tegelijkertijd is dit bereik ook een signaal dat de financiële nood bij veel mensen erg hoog is geweest afgelopen jaar’, zegt wethouder Mariëlle Vavier (Armoedebestrijding).

 • De overheid riep de energietoeslag in het leven vanwege de extreem hoge kosten voor energie.
 • De inwoners van Den Haag met een laag inkomen kregen in 2022 1400 euro uitgekeerd.
 • Van de mensen die daar recht op hadden, ontving de helft het bedrag automatisch.
 • De andere helft is actief benaderd zodat ze zelf konden aanvragen.

Dat gebeurde met brieven en via social media, advertenties en maatschappelijke partners. Zo werd uiteindelijk 99 procent van de mensen bereikt. ‘Die 1 procent zijn waarschijnlijk toch mensen die om wat voor reden dan ook ervoor kiezen om het niet aan te vragen’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Welke datum 500 euro energietoeslag?

Energietoeslag 2022 ontvangen – Wie in 2022 de energietoeslag kreeg van de gemeente, ontvangt uiterlijk 13 maart een brief van de gemeente. De 500 euro staat half maart op de rekening. Mogelijk ontvangen inwoners in de loop van het jaar nog de resterende 800 euro. Wie daar recht op hebben, is na de zomer van 2023 bekend.

Welke maand 800 euro energietoeslag?

Uitbetaling tweede deel energietoeslag 2023 vertraagd Gemeente Lingewaard maakt gebruik van cookies. Welke Maand Energietoeslag 2023 Er is nog geen duidelijkheid over het restant van de energietoeslag 2023 In december hebben inwoners die hier rechtop hadden, deel één (€ 500) van de energietoeslag ontvangen. We maakten toen bekend dat zij het restant (€ 800) van de energietoeslag 2023 voor 31 maart 2023 zou ontvangen.

 1. Helaas heeft de Rijksoverheid besloten dat gemeenten de resterende €800,- nog niet mogen uitbetalen.
 2. Eerst moet de Participatiewet worden aangepast.
 3. Wij verwachten dat dit pas in de 2 e helft van 2023 gebeurt.
 4. Als wij wel eerder zouden uitbetalen dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor overige inkomsten van inwoners, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Hebt u in 2022 nog geen energietoeslag ontvangen en denkt u wél in aanmerking te komen? Dan kun u de toeslag hieronder aanvragen. De toeslag voor 2022 kunt u nog aanvragen tot en met 31 mei 2023. De energietoeslag van 2023 kunt u binnenkort aanvragen.

Welke maand energietoeslag 2023 Arnhem?

Energietoeslag 2023 – Ook in 2023 komt er weer energietoeslag. Als gemeente mogen we deze toeslag pas betalen zodra de wet hiervoor is aangepast, dit gebeurt door de Rijksoverheid. Dit betekent dat de energietoeslag 2023 waarschijnlijk in het najaar van 2023 uitbetaald wordt. Zodra er meer duidelijkheid is, leest u hier:

wanneer u energietoeslag voor 2023 kunt aanvragen, wat de voorwaarden voor 2023 zijn, de hoogte van het bedrag van energietoeslag in 2023, op welke momenten in 2023 de energietoeslag wordt uitbetaald.

Sommige gemeenten betalen automatisch een voorschot uit voor de energietoeslag 2023. Wij doen dit niet want als we nu een voorschot uitbetalen, is er straks minder geld beschikbaar voor Arnhemmers die de energietoeslag nodig hebben.

Hoelang duurt uitbetaling energietoeslag?

Purmerend – Onder meer Purmerend start deze week met het uitkeren van 800 euro aan huishoudens met een laag inkomen die bekend zijn bij de gemeente. Het bedrag staat voor eind maart automatisch op de rekening. Inwoners met een laag inkomen, die niet bekend zijn bij de gemeente moeten volgens de gemeente ‘nog even wachten’.

Hoe wordt energietoeslag uitbetaald?

Extra steun voor minima – Voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum is er extra steun. Als u maximaal 1.310,05 euro als alleenstaande verdient of 1.871,50 euro als u samenwoont, heeft u recht op energietoeslag. Dit is ongeveer 1.300 euro. De gemeente regelt deze extra steun.

 • Daardoor kunnen er verschillen ontstaan voor wie er wel of geen recht op heeft.
 • Het kabinet stelt als regel in dat een huishouden niet meer dan 120 procent van het sociaal minimum mag verdienen.
 • Een aantal gemeentes maakt hier meer van.
 • De energietoeslag wordt uitgekeerd via de bijzondere bijstand.
 • Dit is een uitkering voor kosten waar mensen onverwacht mee te maken krijgen.

Denk aan de kosten van een begrafenis bijvoorbeeld. Gemeenten krijgen hiervoor geld van de landelijke overheid en mogen zelf voorwaarden bedenken voor het uitkeren van de energietoeslag. Zo kan een gemeente het aanpassen aan het eigen armoedebeleid. (Bron: NOS, Omroep Gelderland, Eneco, Essent, Vattenfall, Rijksoverheid.

Hoeveel energietoeslag krijg je?

Steeds meer mensen hebben moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. De energietoeslag is nu door het kabinet verhoogd van 800 euro naar 1.300 euro.

Wie krijgt eenmalige energietoeslag?

Via de categoriale bijzondere bijstand krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan huishoudens met een inkomen net op of net boven het sociaal minimum.

Heb ik recht op energietoeslag met AOW en pensioen?

Misschien heb jij recht op energietoeslag! – LBV | Meer dan een vakbond Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft dinsdag 15 maart 2022 laten weten dat er een mogelijkheid is om energietoeslag aan te vragen. Dit geldt uiteraard alleen voor huishoudens die er recht op hebben.

Onder de huishoudens die recht hebben op de energietoeslag vallen de huishoudens met lagere inkomens. Denk hierbij aan AOW-gerechtigden zonder of een klein aanvullend pensioen, zzp’ers met minimale inkomsten en werkenden met een laag inkomen. De prijzen rijzen de pan uit, waar gas, stroom en benzine koplopers zijn.

De overheid probeerde eerder al met een algemene compensatieregel mensen tegemoet te komen, maar dit bleek niet genoeg te zijn. Het aanvragen van de energietoeslag Wanneer je recht hebt op de energietoeslag, dan kun je dit aanvragen bij jouw gemeente.

Let op! Dit geldt niet voor mensen die een bijstandsuitkering ontvangen! Die krijgen automatisch een compensatie. Dit komt omdat mensen met een bijstandsuitkering al bekend zijn bij de gemeente. De andere groepen moeten zich dus melden bij hun gemeente, omdat zij daar niet direct bekend zijn. Denk jij recht te hebben op de energietoeslag? LBV kan jou hierbij helpen.

Leden van LBV krijgen standaard hulp bij het aanvragen van toeslagen (en meer)! Ben je nog geen lid? Meld je dan nu aan via onze website óf bel met 088 – 266 3000. Je kunt ook contact opnemen als je meer informatie wil over het aanvragen van de toeslag en/of het lidmaatschap.

Hoe vaak mag je energietoeslag aanvragen?

Hoe vaak kan ik de energietoeslag aanvragen? U kunt de energietoeslag één keer per jaar aanvragen. De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn op dit moment nog niet bekend.

Welke datum energietoeslag 2023 Rotterdam?

Volgens uitvoeringsorganisatie Stroomopwaarts mag de energietoeslag van de rijksoverheid nog niet uitbetaald worden, omdat de Wet Energietoeslag 2023 nog niet is goedgekeurd. Naar verwachting kan deze wet pas op zijn vroegst in juni uitgevoerd worden.

Welke datum energietoeslag Den Haag 2023?

50.000 Haagse huishoudens ontvangen energietoeslag 20 januari, 14:02 • 1 minuut leestijd Foto ter illustratie: Julian Hochgesang (Unsplash) DEN HAAG – Zo’n 50.000 Haagse huishoudens hebben energietoeslag ontvangen. Daarmee heeft de gemeente 99 procent van de gerechtigden bereikt. ‘Ik ben trots op een dergelijk hoog bereik. Tegelijkertijd is dit bereik ook een signaal dat de financiële nood bij veel mensen erg hoog is geweest afgelopen jaar’, zegt wethouder Mariëlle Vavier (Armoedebestrijding).

De overheid riep de energietoeslag in het leven vanwege de extreem hoge kosten voor energie. De inwoners van Den Haag met een laag inkomen kregen in 2022 1400 euro uitgekeerd. Van de mensen die daar recht op hadden, ontving de helft het bedrag automatisch. De andere helft is actief benaderd zodat ze zelf konden aanvragen.

Dat gebeurde met brieven en via social media, advertenties en maatschappelijke partners. Zo werd uiteindelijk 99 procent van de mensen bereikt. ‘Die 1 procent zijn waarschijnlijk toch mensen die om wat voor reden dan ook ervoor kiezen om het niet aan te vragen’, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Welke datum energietoeslag 2023 Rotterdam?

Volgens uitvoeringsorganisatie Stroomopwaarts mag de energietoeslag van de rijksoverheid nog niet uitbetaald worden, omdat de Wet Energietoeslag 2023 nog niet is goedgekeurd. Naar verwachting kan deze wet pas op zijn vroegst in juni uitgevoerd worden.

Welke maand 800 euro energietoeslag?

Uitbetaling tweede deel energietoeslag 2023 vertraagd Gemeente Lingewaard maakt gebruik van cookies. Welke Maand Energietoeslag 2023 Er is nog geen duidelijkheid over het restant van de energietoeslag 2023 In december hebben inwoners die hier rechtop hadden, deel één (€ 500) van de energietoeslag ontvangen. We maakten toen bekend dat zij het restant (€ 800) van de energietoeslag 2023 voor 31 maart 2023 zou ontvangen.

Helaas heeft de Rijksoverheid besloten dat gemeenten de resterende €800,- nog niet mogen uitbetalen. Eerst moet de Participatiewet worden aangepast. Wij verwachten dat dit pas in de 2 e helft van 2023 gebeurt. Als wij wel eerder zouden uitbetalen dan kan dat negatieve gevolgen hebben voor overige inkomsten van inwoners, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag.

Hebt u in 2022 nog geen energietoeslag ontvangen en denkt u wél in aanmerking te komen? Dan kun u de toeslag hieronder aanvragen. De toeslag voor 2022 kunt u nog aanvragen tot en met 31 mei 2023. De energietoeslag van 2023 kunt u binnenkort aanvragen.

Hoeveel keer krijg je energietoeslag?

U kunt de energietoeslag één keer per jaar aanvragen. De voorwaarden voor de energietoeslag 2023 zijn op dit moment nog niet bekend. Kijk hier voor meer informatie over energietoeslag 2023.